ระบบสมัครสอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web browser ดังนี้

คำแนะนำการสมัคร

วิธีการใช้งาน

หลักฐานที่ต้องใช้

คำเตือน

เข้าสู่ระบบมีปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ : 0887816376
Copyright © 2016 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์